1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

A temetés megrendeléséhez szükséges okmányok

Ha az elhunyt családi állapota:

Házas:

  • halottvizsgálati bizonyítvány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • halálozási lap
  • házassági anyakönyvi kivonat
  • személyi igazolvány (lakcímkártyával)
  • TAJ-kártya

Özvegy:

  • halottvizsgálati bizonyítvány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • halálozási lap
  • személyi igazolvány (lakcímkártyával)
  • elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • TAJ-kártya

Elvált:

  • halottvizsgálati bizonyítvány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • halálozási lap
  • személyi igazolvány (lakcímkártyával)
  • TAJ-kártya
  • válást igazoló okirat

Hajadon/Nőtlen:

  • halottvizsgálati bizonyítvány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • halálozási lap
  • személyi igazolvány (lakcímkártyával)
  • TAJ-kártya

Amennyiben ön már elvégezte az elhunyt anyakönyveztetését, elegendő a halotti anyakönyvi kivonat és a halottvizsgálati bizonyítvány egy példánya. Ha családi állapotot igazoló okirat nem áll rendelkezésre, szükséges a lakóhely szerinti önkormányzatnál népesség-nyilvántartó lapot beszerezni.

Lakáson történő elhalálozás esetén

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a lakáson elhunytaknál a hamvasztási engedélyt a lakhely szerinti illetékes ÁNTSZ (tisztiorvos) adja meg. Ezen okmányok beszerzéséhez kérjük temetésfelvételi irodánkat felkeresni szíveskedjen. Felvételi irodánk munkatársai teljes körű ügyintézést végeznek.

 Dr. Győri Csabáné ev.

 

Fotó: www.kardostamas.hu

Elérhetőségeink

 

Szolnoki Központ


Temető út 18.
Telefon: +36-30-436-4301

Ügyeleti számunk

+36-30-436-4301


prgtemetkezes [at] gmail